Urząd Miejski w Złocieńcu

Stan na dzień 30.09.2022 r.

Czyste Powietrze
Aktualne dane o wdrażaniu Priorytetowego Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Złocieniec prowadzącej na swym terenie punkt konsultacyjno-informacyjny

 

Stan na dzień 30.09.2022 r.:

liczba złożonych wniosków [szt.] liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
109 83 41 586 663,84