Urząd Miejski w Złocieńcu

Informator budżetowy

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach w roku budżetowym.

Celem opracowania niniejszego informatora jest przybliżenie mieszkańcom Złocieńca zagadnień związanych z finansami naszej Gminy. Postaramy się w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie przedstawić skąd otrzymujemy i pozyskujemy pieniądze oraz na co je wydajemy.

Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie ściśle związanym z terminem uchwalenia budżetu Gminy na kolejny rok.


POBIERZ INFORMATOR BUDŻETOWY

(kliknij aby pobrać)

 

Informator Budżetowy 2023 - kliknij aby pobrać Informator Budżetowy 2022 - kliknij aby pobrać Informator Budżetowy 2021 - kliknij aby pobrać

Informator Budżetowy 2020 - kliknij aby pobrać Informator Budżetowy 2018 - kliknij aby pobrać Informator Budżetowy 2017 - kliknij aby pobrać

Informator Budżetowy 2016 - kliknij aby pobrać Informator Budżetowy 2015 - kliknij aby pobrać

 


 

Informator Budżetowy 2015 - do pobrania

Informator Budżetowy 2016 - do pobrania

Informator Budżetowy 2017 - do pobrania

Informator Budżetowy 2018 - do pobrania

Informator Budżetowy 2020 - do pobrania

Informator Budżetowy 2021 - do pobrania

Informator Budżetowy 2022 - do pobrania

Informator Budżetowy 2023 - do pobrania

 
 

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że do wersji drukowanej informatora budżetowego na rok 2017 wkradły się 2 błędy:

 

Strona 6 - struktura dochodów w 2017

jest: subwencje 20,48%, dług gminy 28,57%

winno być: subwencje 28,57%, dług gminy 20,48%

 

Strona 17 - IV. Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

jest: 1. Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu 100 000,00 zł; 2. Wniesienie wkładów do spółki celowej ul. Wielkopolska 263 800,00 zł

winno być: 1. Budżet Obywatelski 100 000,00 zł; 2. Nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne 263 800,00 zł