Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2024

BO 2024

Budżet Obywatelski 2024 - wyniki 

 

W wyniku czynności, zmierzających do ustalenia wyników głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok, komisja powołana zarządzeniem 119/2023 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu obywatelskiego w celu przeprowadzenia procedury tworzenia budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2024 rok, zmienionym zarządzeniem 148/2023 Burmistrza Złocieńca z dnia 25 września 2023 r., informuje, że:

 1. kwota środków budżetu obywatelskiego określona w uchwale budżetowej na 2024 rok wynosi 175.000,00 zł,
 2. zgłoszono wstępnie 3 projekty, z czego po ocenie formalnej i możliwości ich wykonania oraz po wycofaniu się jednego projektu ostatecznie poddano pod głosowanie 2 projekty,
 3. na 2 projekty, zakwalifikowane do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy, oddano w głosowaniu ogółem 1273 głosy (1164 głosy oddano elektronicznie przez internet i 109 oddano głosów na kartach "papierowych"), z czego oddano 994 głosy ważne i 279 głosów nieważnych (w tym: 16 głosów spoza gminy Złocieniec, 80 głosów oddano wielokrotnie przez te same osoby, 183 głosy były wypełnione niekompletnie tj. bez podania danych osobowych lub adresowych lub z nieczytelnymi danymi osobowymi),
 4. na poszczególne projekty (w kolejności na karcie głosowania) oddano odpowiednio ważne głosy w ilości:
  • "Boisko dla małych i dużych" z szacunkową wyceną 168.510,00 zł, zgłoszony przez p. Pawła Jabłońskiego, zam. w Złocieńcu - 776 głosy ważne (78,1% ważnych głosów), 
  • "Miasto z pompą", z szacunkową wyceną 175.000,00 zł, zgłoszony przez p. Józefa Jędrzejczaka, zam. w Złocieńcu - 218 głosów ważnych (21,9% ważnych głosów),
 5. projektem wybranym i zakwalifikowanym do realizacji w 2024 r. wraz z szacunkową wyceną kosztów ich realizacji jest projekt pn. "Boisko dla małych i dużych", z szacunkową wyceną 168.510,00 zł, zgłoszony przez p. Pawła Jabłońskiego, zam. w Złocieńcu i terminem realizacji do 31.12.2024r..

 

Burmistrz Złocieńca wprowadzi ww. projekt, wybrany w ramach budżetu obywatelskiego, do projektu uchwały budżetowej gminy na 2024 rok, przy czym w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może on być usunięty lub zmieniony w stopniu istotnym do projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.

Złocieniec, 13 grudnia 2023 r.
Przygotował: Leszek Modrzakowski

 


Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2024 - zagłosuj

Zagłosuj - kod QR

Głosowanie aktywne od 16. do 30.11 2023 r.

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 08 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Zgłoszono łącznie trzy projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2024 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

 

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

„Boisko dla małych i dużych”

Celem projektu jest zagospodarowanie starego boiska asfaltowego (z dziurami i innymi ubytkami) nowoczesnym boiskiem panelowym, z którego bezpiecznie i z przyjemnością będą mogli korzystać zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i starsze osoby. W pojedynkę lub w grupach. Dzięki unifikacji jakie posiada dane boisko panelowe, można organizować  na nim eventy piłkarskie, treningi, a nawet turnieje skrzatów i żaków.

Lokalizacja projektu: Na terenie obecnego boiska asfaltowego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5 (Złocieniec obręb 12 – działka 45/64).

168 510,00 zł

2

„Miasto z pompą”

Celem projektu jest wykonanie nowych pomp wodnych w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Złocieniec i bezpieczeństwa Wodnego jego mieszkańców.

Lokalizacja projektu: działka 16/5 obręb 11, działka 23/20 obręb 11, działka 16/5 obręb 11, działka 336/10 obręb 11, działka 16/5 obręb 11, działka 8/6 obręb 11, działka 128/43 obręb 11

175 000,00 zł

 


Projekt nr 1


Projekt nr 2


 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2023 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1600.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu utworzone zostały punkty głosowania w formie papierowej:

 • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3, który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu,
 • w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu, ul. St. Rynek 6, który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:

 • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
 • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
 • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
 • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;

2) nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;

3) głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;

4) wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;

5) głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2024 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 15 grudnia 2023 r..

 

Przygotował: Sebastian Kuropatnicki 


Budżet Obywatelski 2024 - etap składania wniosków zakończony 

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, w terminie do 22.09.2023 roku wpłynęły 3 wnioski z projektami:

 1. "Boisko dla dużych i małych", z szacunkową wyceną 168.510,00 zł, zgłoszony przez p. Pawła Jabłońskiego;
 2. "Bezpieczne Miasto - bezpieczna Szkoła – bezpieczna Rodzina", z szacunkową wyceną 175.000,00 zł, zgłoszony przez p. Agnieszką Bucholc WOPR Powiatu Drawskiego;
 3. "Miasto z pompą", z szacunkową wyceną 175.000,00 zł, zgłoszony przez p. Józefa Jędrzejczaka.

 

Obecnie, w okresie od 25.09 do 31.10 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokona weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów oraz analizy techniczno-finansowej i oceny możliwości realizacji złożonych projektów.

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

Do 15.11 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na  stronie internetowej  gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3).

Głosowanie nad projektami zakwalifikowanymi do głosowania przez mieszkańców odbędzie się w terminie od 16 do 30.11 br.

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz gminy

Złocieniec, 25.09.2023 r.


 

Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Złocieńca zaprasza Mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. który umożliwia mieszkańcom poprzez oddanie głosu bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

 

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 •  lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
 • wzmocnią się  wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,
 • mieszkańcy gminy poznają mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

 

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji. Rezultaty tych działań mają być ogólnodostępne dla Mieszkańców gminy i spełniać wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2024 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 117/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec, wynosi:

175.000,00 zł

(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

 1. zgodności z prawem;
 2. wykonalności technicznej;
 3. zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;
 4. zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;
 5. realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;
 6. uwzględnienia, o ile jest to możliwe, uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 7. ogólnodostępności dla mieszkańców.

 

Nie będą pozytywnie ocenione zgłoszenia projektów:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami;
 4. które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 5. które zakładają realizację jedynie część zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 6. których czas realizacji określony na etapie weryfikacji przekroczyłby jeden rok budżetowy;
 7. których rezultatem są przedmioty osobistego użytku;
 8. które nie będą spełniać warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy Złocieniec.

 

Głosowanie odbędzie się:

 • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
 • oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2024 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

 

Dokumenty dla Wnioskodawców:

 • Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2024 rok – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2023 r. // [DOC] // [PDF]
 • Wzór formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu do realizacji  w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2024 rok – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2023 r. // [DOC] // [PDF]
 • Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2024 rok, w tym terminów rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2024 rok – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 118/2023 Burmistrza Złocieńca z dnia 16 sierpnia 2023 r. // [DOC] // [PDF]

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672022 w. 23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl).

 Burmistrz Złocieńca
/-/ Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 17.08.2023 r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.