Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2022

Złocieniecki Budżet Obywatelski 2022

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022 - kliknij

 

Głosowanie aktywne od 16. do 30.11.2021 r.

 

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 08 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

Zgłoszono łącznie dwa projekty. Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził dwa zgłoszenia projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2022 r.. 

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

 

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

„Budowa tężni w Złocieńcu”

Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy Złocieniec oraz promocja walorów turystycznych miasta Złocieniec.

Przedmiotem wniosku jest wybudowanie i potem eksploatacja tężni.

Lokalizacja projektu: obszar przy rzece Drawie przy ul. 11 Listopada - po lewej od stanicy wodnej (działka nr 20/5).

116 062,32 zł

2

„Doposażamy z serca”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie.

Przedmiotem wniosku jest zamontowanie dwóch urządzeń  (lokalizacja: plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte) oraz wyposażenie w sprzęt wspomagający działania ratownicze OSP Złocieniec (w tym: mobilna spężarka na przyczepie, butla powietrzna, namiot, oświetlenie przenosne i inny drobny sprzęt), z możliwością jego wykorzystania czy udostępnienia dla innych jednostek pożarniczych i stowarzyszeń.

149 955,70 zł

 

Plakat projektu nr 1

Plakat projektu nr 2

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 16. do 30.11.2021 r.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 30 listopada br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500.

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, ze względu na aktualną sytuację epidemiczną utworzony zostanie punkt głosowania w formie papierowej:

 • w wejściu do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3,

który będzie czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

 

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

   1. niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej lub elektronicznej przez:
 • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu, lub
 • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
 • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego), lub
 • brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią;
   1. nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
   2.  głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem;
   3.  wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;
   4.  głosowanie przez osobę nie będącą mieszkańcem gminy Złocieniec.

 

Po zakończeniu głosowania zostaną komisyjnie ustalone wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte przez komisję. Oddane głosy zostaną sprawdzone i zweryfikowane pod względem spełnienia ww. zasad prawidłowości oddania głosu.

Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2022 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 15 grudnia 2021 r..

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz gminy

Złocieniec, 09.11.2021 r.

 

 


 

Budżet Obywatelski 2022 - etap składania wniosków zakończony

 

Zgodnie z harmonogramem realizacji BO 2022 do 24.09 wpłynęły 2 wnioski z projektami:

 1.  „Budowa tężni w Złocieńcu”, z szacunkową wyceną 116.062,32 zł, zgłoszony przez p. Anna Korycką - Kozioł, zam. w Złocieńcu;
 2. „Doposażamy z serca”, z szacunkową wyceną 149.955,70 zł, zgłoszony przez p. Łukasza Sołtysa, zam. w Złocieńcu.

 

Obecnie, w okresie od 27.09 do 29.10 br., powołana przez Burmistrza Złocieńca komisja ds. budżetu obywatelskiego dokona weryfikacji formalnej złożonych zgłoszeń projektów oraz analizy techniczno-finansowej  i oceny możliwości realizacji złożonych projektów.

W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo  uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji.

Do 15.11 br. Burmistrz Złocieńca zatwierdzi wyniki analiz i ocen oraz ogłosi listę zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie wykazu projektów zatwierdzonych do głosowania przez mieszkańców (na  stronie internetowej  gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz udostępni wykaz do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3).

 

Leszek Modrzakowski, sekretarz gminy

Złocieniec, 29.09.2021 r.

 

 


 

 

Złocieniecki Budżet Obywatelski 2022

 

Burmistrz Złocieńca zaprasza mieszkańców gminy Złocieniec do udziału w budżecie obywatelskim na 2022 rok. Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to rodzaj konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danej gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.

 

Dając Mieszkańcom gminy Złocieniec możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach czy innych przedsięwzięciach, liczymy na to, że:

 • lepiej poznamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców,
 • wzmocnią się  wśród mieszkańców gminy postawy obywatelskie i współodpowiedzialność za sprawy gminy,
 • mieszkańcy gminy poznają mechanizmy funkcjonowania budżetu i gminy.

Budżet obywatelski to wymiana informacji prowadzona z mieszkańcami gminy Złocieniec, którzy zdecydują o przeznaczeniu części wydatków z budżetu gminy Złocieniec na wskazane i wybrane przez siebie projekty mieszczące się w kompetencjach gminy Złocieniec i służące podnoszeniu jakości życia w naszej gminie.

Budżet obywatelski może być przeznaczony na realizację zgłoszonych i wybranych przez Mieszkańców gminy projektów o charakterze inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, zlokalizowane na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia, możliwe do wykonania i oddania do użytkowania w ciągu danego roku budżetowego i przynoszące efekt społeczny lub gospodarczy od razu po ich realizacji.

Kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski na 2022 rok, zwany dalej „budżetem obywatelskim”, określona przez Burmistrza Złocieńca w drodze zarządzenia Nr 95/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec, wynosi:

150.000,00 zł

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


Uprawnionymi do wzięcia udziału w procedurze tworzenia budżetu obywatelskiego, polegającej na zgłaszaniu, poparciu i wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są Mieszkańcy gminy Złocieniec.

Ocenę prawidłowości i możliwości realizacji zgłoszonych propozycji projektów przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Złocieńca. Zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej pod kątem spełniania kryteriów terminowości i prawidłowości wypełnienia oraz zgłoszenia oraz analizie techniczno-finansowej i ocenie możliwości realizacji zaproponowanych przedsięwzięć.

Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych propozycji projektów, biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych (w tym: zapewnienie minimalnego poparcia społecznego dla zgłaszanego projektu - 10 osób, zgłoszenie na właściwym formularzu oraz terminowość dokonania zgłoszenia projektu) będzie dokonana pod kątem spełniania kryteriów:

1) zgodności z prawem;

2) wykonalności technicznej;

3) zgodności celu i przedmiotu projektu z zakresem zadań własnych gminy Złocieniec;

4) zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec;

5) realności szacunkowego kosztorysu dla wykonania projektu oraz kosztów jego funkcjonowania;

6) uwzględnienia, o ile jest to możliwe, uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

i warunków:

 1. wymagany budżet całkowity na realizację nie przekracza wysokości środków dostępnych w puli środków przeznaczonej na budżet obywatelski w danym roku na wszystkie projekty;
 2. po realizacji nie będą generowane koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 3. brak sprzeczności z obowiązującymi w gminie Złocieniec planami i programami,
 4. wymaganie współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty przedstawią wyraźną, pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia;
 5. realizacja obejmuje całość zadania, w tym sporządzenie projektu bądź planu przedsięwzięcia oraz wykonanie;
 6. czas realizacji określony na etapie weryfikacji nie przekracza jednego roku budżetowego;
 7. zlokalizowanie na terenach zamkniętych oraz spełnienie kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz analizę techniczną-finansową i ocenę możliwości realizacji zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców gminy Złocieniec.

Głosowanie odbędzie się:

 • elektronicznie na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl
 • lub w formie pisemnej we wskazanych punktach głosowania: w Urzędzie Miejskim przy ul. St. Rynek 3 i w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu.

Projektami zakwalifikowanymi do realizacji będą te projekty, na które zagłosowała największa liczba mieszkańców i mieszczą się one, zgodnie z ich szacunkową wyceną kosztów ich realizacji, w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę ważnych głosów, a kwota środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest niewystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się spośród nich projekt z kwotą szacunkowej wyceny kosztów ich realizacji, mieszczącą się w kwocie środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Burmistrz Złocieńca zgłosi do projektu budżetu gminy na 2022 r. wybrane w głosowaniu projekty, wskazując komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostki organizacyjne gminy Złocieniec odpowiedzialne za ich realizację, a Rada Miejska zdecyduje o ich realizacji.

ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski gminy Złocieniec na 2022 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, wzoru formularza listy mieszkańców popierających zgłoszenie projektu, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia i listy poparcia oraz harmonogramu procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminów rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2022 rok.

 

Przydatne dla Wnioskodawców:

- Zgłoszenie projektu – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. (doc)

- Zgłoszenie projektu – zał. nr 1 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. (pdf)

- Lista poparcia – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. (doc)

- Lista poparcia – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. (pdf)

- Harmonogram procedury tworzenia budżetu obywatelskiego, w tym terminy rozpoczęcia składania wypełnionych zgłoszeń, głosowania i ogłoszenia wyników głosowania w ramach realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2022 rok – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 96/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 17 sierpnia 2021 r. (pdf)

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem gminy (tel. 943672033 w. 23, e-mail: um.sekretarz@zlocieniec.pl).

 

Burmistrz Złocieńca

/-/ Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 20.08.2021 r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.